Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Operational Sector Program "Increase of Economic Competiveness" "Investments for your future"

Das strukturelle operationale Programm "Die Wirtschaftliche Konkurenzentwicklung " "Finanzanlagen für deine Zunkunft"

Programa Operacional Sectorial "Aumento de la Competitividad Económica" "Inversiones en su futuro"

Selectaţi Limba:
Choose Language:
Sprache Wählen:
Selecciona el idioma:
Română | English | Deutsch | Español

Creșterea competitivității economice și dezvoltarea durabilă a
S.C. First Advertising Agency International S.R.L., prin accesul la noi piețe și internaționalizare.

- proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Increase of economic competitiveness and the sustainable development of
S.C. First Advertising Agency International S.R.L. by the access to new markets and internationalization.

- project co-financed by the European Fund for Regional Development -

For detailed information about other programs financed by the European Union,
please visit www.fonduri-ue.ro.

The content of this material is not mandatory the official position
of the European Union or of the Government of Romania.

Das Projekt der S.C. First Advertising Agency S.R.L. für wirtschaftliche Konkurenzentwicklung
und zukunftsfähige Entwicklung durch den Eintritt in den neuen Markt und Internationalisierung.

- kofinanzierte von dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Projekt -

Für detaillierte Informationen über andere Programmen der Europäischen Union finanziert,
bitte besuchen Sie www.fonduri-ue.ro

Der Inhalt dieses Materials stellt nicht unbedingt die ofizielle Position
der Europäischen Union oder der rumänischen Regierung dar.

El proyecto de la sociedad S.C. First Advertising Agency S.R.L. para aumento de la competitividad
económica y desarrollo sostenible por el acceso a nuevos mercados e internacionalización.

- proyecto co-financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional -

Para obtener más información acerca de otros programas financiados por la Unión Europea,
por favor www.fonduri-ue.ro.

El contenido de este material no representa necesariamente la posición oficial
de la Unión Europea y/o del Gobierno de la Rumania.